Radar chart

Radar Chart er et radarkort, som viser et datasæt i et todimensionelt diagram.

Klimaaftryk for fødevarer

Herunder er udledningen af drivhusgasser illustreret ved produktion af udvalgte frugter. Udledningen af fordelt på de forskellige steps i produktionen.

OBS: Diagrammet viser kg CO2e udledt per produceret kg frugt.